Mahal Kahit Ang Kita Mahal Na Sakit Sakit Na

Mahal Kahit Ang Kita Mahal Na Sakit Sakit Na